Paskelbtas pirkimas vėjo elektrinių Baltijos jūroje poveikio aplinkai vertinimui atlikti

Paskelbtas pirkimas vėjo elektrinių Baltijos jūroje poveikio aplinkai vertinimui atlikti

Rengiantis jūrinio vėjo Baltijos jūroje plėtrai, Energetikos ministerija kartu su VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA) paskelbė Lietuvos jūrinėje teritorijoje numatomų plėtoti 700 MW vėjo elektrinių poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo paslaugų tarptautinį pirkimą. Šis vertinimas turi būti atliktas iki 2023 m. - iki numatomų paskelbti konkursų jūrinio vėjo plėtrai.

Atsižvelgiant į jūrinių vėjo elektrinių pažangiausių technologijų vystymosi tendencijas, esamų vėjo elektrinių parkų Baltijos ir Šiaurės jūrose techninius sprendinius, taip pat įvertinant ekonominio efektyvumo aspektus, Lietuvai priklausančioje Baltijos jūros teritorijoje gali būti įrengtos nuo 8 MW iki 16 MW galios vėjo elektrinės. Jų aukštis galėtų būti nuo 140 m iki 300 m, priklausomai nuo pasirinktos galios vėjo jėgainių skaičius gali svyruoti nuo 43 iki 87.

Atsižvelgiant į tai, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose turi būti atliktas kelių jūrinių vėjo elektrinių parkų alternatyvų planuojamoje teritorijoje vertinimas.

Poveikio aplinkai vertinimas nustatys galimą tiesioginį ir netiesioginį jūrinių vėjo elektrinių poveikį žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, ypatingą dėmesį skiriant Europos Bendrijai svarbioms rūšims ir natūralioms buveinėms, taip pat kitoms pagal Lietuvos įstatymus saugomoms rūšims, materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms.

Taip pat bus įvertintas galimas tiesioginis ir netiesioginis jūrinių vėjo elektrinių sukeliamų biologinių, cheminių ir fizikinių veiksnių poveikis visuomenės sveikatai.

Vykdant tiriamuosius darbus paukščių stebėjimui nustatytas privalomas dvejų metų laikotarpis, pradedant 2021 m. pavasario sezonu, kadangi paukščių stebėjimo procesas privalo apimti du vasaros - žiemos sezonus.

Potencialūs tiekėjai pasiūlymus gali teikti iki 2021 m. sausio 12 d. Numatoma, kad poveikio aplinkai vertinimas turi būti atliktas iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Birželį Vyriausybės priėmė nutarimą, kuriuo nustatyta, kad Lietuvos jūrinės teritorijos dalyje tikslinga organizuoti konkursą iki 700 MW vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai. Planuojama, kad konkursai bus organizuojami 2023 m., atlikus visus reikalingus veiksmus ir tyrimus.

Jūrinio vėjo parkas Baltijos jūroje – vienas iš svarbiausių nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytų projektų, kuris padidins vietinės elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir sumažins priklausomybę nuo elektros importo.

Viešojo pirkimo skelbimas čia.