Pakeitimai apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (ES ATLPS)

Pakeitimai apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (ES ATLPS)

Gruodžio 14d. Europos Komisija priėmė naujus Įgyvendinimo reglamentų pakeitimus, susijusius su šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir  duomenų patikros bei nepriklausomų tikrintojų akreditavimo Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (ES ATLPS). Minėti reglamentai nustato galimybę vykdyti virtualią ES ATLPS duomenų patikrą, patikslintus biomasės tvarumo aspektus, bei biodujų kilmės garantijų naudojimą ES ATLPS.

Kas naujo šiuose reglamentuose?

Atsižvelgiant į pandemijos situaciją, buvo nuspręsta, kad force majore aplinkybėmis turi būti galimybė organizuoti virtualias ŠESD stebėsenos duomenų patikras. Jau nuo šių metų pradžios, nesant galimybei užtikrinti saugaus priėjimo prie duomenų įmonės viduje, nepriklausomi vertintojai gali apsilankyti įrenginio ar orlaivio naudotojo vietoje virtualiai.

Taip pat patikslinami reikalavimai dėl biodujų kilmės garantijų naudojimo ES ATLPS. Nurodoma galimybė naudotis centriniais nacionaliniais biodujų kilmės garantijų registrais, kurie užtikrina dvigubos apskaitos išvengimą ir duomenų patikimumą.

Daugiau informacijos apie sistemos pakeitimus ŠESD išmetantiems įrenginiams ir orlaivių naudotojams, rasite Europos Sąjungos oficialiame leidinyje.

Daugiau informacijos apie ES ATLPS sistemą rasite Aplinkos ministerijos tinklapyje.