Klimato kaita: mokomės gyventi kitaip | 4 dalis

Ar žinojote, kad ankstyvos ir gerai suplanuotos prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės padeda ne tik valdyti ekstremalias situacijas, bet ir sutaupyti lėšų bei išvengti nelaimių ateityje?   

Prisitaikant prie klimato kaitos keliamų aplinkos pokyčių pažymima veiksmų vietos lygmeniu svarba –  regioninis bendradarbiavimas,  aktyvus savivaldos institucijų, vietos bendruomenės įsitraukimas planuojant ir įgyvendinant prisitaikymo prie klimato kaitos priemones . Taigi, lyderystės šioje srityje turi imtis savivaldybės, nes būtent jos geriausiai supranta vietos specifiką, iššūkius ir galimybes. 

Kadangi Lietuvoje savivaldybės labai skirtingos tiek dydžiu, tiek specifika, kiekviena turėtų pasirengti prisitaikymo prie klimato kaitos planą, kuris leistų geriau susipažinti, kaip keisis klimatas jos teritorijoje, įsivertinti, kokios didžiausios su tuo susijusios rizikos ir galimi nuostoliai, suplanuoti efektyvias prisitaikymo priemones ir joms reikalingą biudžetą. Visa tai leistų sumažinti su klimato kaitos padariniais susijusią žalą.   

Aplinkos ministerija yra parengusi interaktyvų žemėlapį ir švieslentę, kuriuose galima matyti, kaip keisis klimatas kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje iki 2100 m. Tikimasi, kad tai padės savivaldybėms parengti minėtus planus ir geriau pasiruošti ekstremalioms situacijoms. Kviečiame šiuo įranku naudotis savivaldos institucijų, kitų įstaigų, organizacijų darbuotojus ir gyventojus.  

Daugiau informacijos apie prisitaikymo prie klimato kaitos planų svarbą, pilotinį Klaipėdos miesto savivaldybės  prisitaikymo prie klimato kaitos planą sužinosite peržiūrėję vaizdo įrašą.


Informacija parengta įgyvendinant projektą „ClimAdapt-LT“, skirtą sustiprinti visuomenės ir regionų prisitaikymo prie klimato kaitos gebėjimus. Projektas finansuojamas iš 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos priemonės LT05-4-AM-TF „Sustiprėjęs savivaldybių planavimas prisitaikyti prie klimato kaitos pokyčių“.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus: https://klimatokaita.lt/prisitaikymas-prie-pokyciu/projektas-climadapt-lt/