Įvyko Europos Komisijos organizuotas įvadinis seminaras dėl ES ATLPS II įgyvendinimo

Siekiant efektyviai įgyvendinti Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą pastatų, kelių transporto ir papildomuose sektoriuose (ATLPS 2) š. m. gegužės 20 d. Europos Komisija organizavo įvadinį seminarą apie ATLPS 2 ir reguliuojamų subjektų veiksmus bei vaidmenį ATLPS 2 sistemoje.

Šio seminaro dalyviai buvo supažindinti su ES ATLPS veikimu ir atitikties ciklu ir terminais, kurių turi laikytis reguliuojami subjektai. Seminaro vaizdo įrašą galima peržiūrėti čia.

Birželio 12 d. 13-16 val. nuotoliniu būdu vyks 2-asis seminaras. Jo metu bus pristatomi išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos plano rengimo etapai, taip pat apžvelgiami kiti svarbūs klausimai ataskaitų rengimo, registracijos Europos Sąjungos registre ir patikros klausimai. Šiuose mokymuose kviečiami dalyvauti tik reguliuojamieji subjektai: kuro ir degalų tiekėjai Lietuvos rinkai, mokantys akcizo mokesčius

Mokymai vyks anglų k. su vertimu į lietuvių k.

Kviečiame dalyvauti mokymuose ir pasirengti sistemos įgyvendinimui, gauti atsakymus į kylančius klausimus dėl ATLPS 2 įgyvendinimo, dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos planų rengimo, kuriuos reguliuojamieji subjektai  privalo pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai  iki š. m. rugpjūčio 31 d.

Užsiėmimai organizuojami bendradarbiaujant su Europos Komisija, juos rengia ir pristato konsultacinės įmonės „Ricardo“ ir „Trinomics“, o finansuoja Europos Komisija.

Nuoroda registracijai (anglų k.) : https://survey.alchemer.eu/s3/90707197/Stakeholder-outreach-on-the-implementation-of-the-new-emissions-trading-system-ETS2-Lithuania

Daugiau informacijos apie ATLPS 2 rasite čia.