Bonoje prasidėjo tarptautinės derybos dėl klimato kaitos: negalime sau leisti sustoti

Pirmadienį, Bonoje (Vokietija) prasidėjo 60-oji Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) pagalbinių komitetų sesija. Ekspertų susitikimas truks dvi savaites ir yra skirtas pasiruošti Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijai COP29, kuri vyks 2024 m. lapkričio 11–24 d. Azerbaidžano sostinėje Baku.

„Jei JT nepaskatins tarptautinio bendradarbiavimo, mūsų laukia iki 5 laipsnių visuotinis atšilimas, kurio didžioji žmonijos dalis greičiausiai negalės išgyventi. Kelias iki mūsų bendro tikslo – 1,5 ℃ globalios temperatūros šiame amžiuje – ilgas ir sunkus. Artėjame prie pusiaukelės ir akivaizdu, kad antroji kelio pusė bus dar sunkesnė, o veiksmai turės būti spartesni. Taigi, negalime sau leisti sustoti poilsio stotelėse ir per ateinančias 10 dienų suklupti dėl pasaulinės klimato pažangos“, – atidarydamas sesiją sakė JTBKKK generalinis sekretorius Simon Stiel.

Šių metų Bonos sesijoje bus aptarti pirmojo bendros pažangos vertinimo pagal Paryžiaus susitarimą sprendimo įgyvendinimo pažanga. Numatoma parengti sprendimų projektus dėl ilgalaikio klimato kaitos finansavimo tikslo po 2025 m., ataskaitų pagal sustiprinto skaidrumo sistemą ir numatyti pagalbą besivystančioms šalims šioms  ataskaitoms parengti.

Šalys taip pat diskutuos apie įgytą patirtį tobulinant pažangos vertinimo procedūrinius ir logistinius elementus, parengs naujo dialogo, kuriuo siekiama remti pirmojo bendros pažangos vertinimo dėl šalių įsipareigojimų vykdymo pagal Paryžiaus susitarimą rezultatų įgyvendinimą, sąlygas. Tai labai svarbu ruošiantis nacionalinio lygmens įsipareigojimų po 2030 m. parengimui, kuriuos šalys turi pateikti iki 2025 m.

Derybose bus svarstomi posėdžių darbotvarkių supaprastinimo ir besivystančių šalių nevyriausybinių organizacijų stebėtojų dalyvavimo klausimai. Bus aptartos žemės ūkio, lyčių lygybės, prisitaikymo prie klimato kaitos, technologijų ir finansinio mechanizmo, mokslinių tyrimų ir Paryžiaus susitarimo lanksčiųjų mechanizmų taikymo aktualijos.

Bonos sesijos metu taip pat organizuojama daug renginių: dialogas „Miestai, pastatai ir miestų sistemos“, dialogas dėl vandenynų ir klimato kaitos, ekspertų lygmens diskusija „Kalnai ir klimato kaita“, ekspertų dialogas dėl neproporcingo klimato kaitos poveikio vaikams ir atitinkamų politinių sprendimų.

Bonos sesija vyksta birželio 3–13 d. Pagalbiniai komitetai posėdžiauja du kartus per metus: birželį ir lapkričio/gruodžio mėn. COP konferencijų metu. Pagalbinis komitetas moksliniais ir techniniais klausimais (SBSTA) yra jungiamoji grandis tarp mokslinės informacijos, kurią suteikia Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC), kiti ekspertai ir politikos formuotojai. Pagalbinis įgyvendinimo komitetas (SBI) daugiausia dėmesio skiria JTBKKK, Kioto protokolo ir Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo vertinimui ir stebėsenai. SBSTA ir SBI kartu dirba spręsdami kompleksinius klausimus ir rengia sprendimų projektus.

Bonos sesijos atidarymo įrašą galite peržiūrėti čia.