ŠESD kiekio stebėjimo įrankis „Climate Action Tracker“ (CAT)

Visuomenės švietimas
Pasaulis
ŠESD kiekio stebėjimo įrankis „Climate Action Tracker“ (CAT)

Šis įrankis – tai nepriklausomas mokslinis vertinimas, sekantis šalių įsipareigojimų vykdymą mažinant išmetamą ŠESD kiekį siekiant Paryžiaus susitarimo tikslo – pasiekti, kad vidutinė planetos temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2 laipsniais ir siekti 1,5 °C. Pagrindinės organizacijos būstinės įsikūrę Vokietijoje ir Čikagoje. Svetainėje http://climateactiontracker.org/ pateikiamas naujausias šalių nacionalinių įsipareigojimų mažinti ŠESD kiekį įvertinimas.

CAT stebi 32 šalis, kurios išmeta apie 80 proc. visų pasaulio ŠESD emisijų. Vertinami šie veiksmai:

  • Nacionaliniu lygmeniu nustatyti įpareigojantys veiksmai, pateikti JTBKKK;
  • Šalies vykdoma klimato kaitos valdymo politika šiems įsipareigojimams pasiekti;
  • Teisingas atsakomybės pasidalijimas – vertinama, ar pagal Paryžiaus susitarimą kitų šalių atžvilgiu dedama pakankamai pastangų sušvelninti klimato kaitą;
  • Šalies taikomos politikos poveikis ŠESD emisijoms pagal literatūros duomenis;
  • Lyginami nacionaliniai ir sektoriniai ŠESD mažinimo indikatoriai.

Išsamiau apie projektą: https://climateanalytics.org/projects/climate-action-tracker/