Dirvožemio kokybės gerinimas Uzbekistano žemės ūkio sektoriuje

Žemės ūkis
Uzbekistanas
Dirvožemio kokybės gerinimas Uzbekistano žemės ūkio sektoriuje

Projekto, skatinančio Uzbekistano tvarų žemės ūkį ir klimato kaitos švelninimą, vykdytą 2013– 2018 m., pagrindiniai tikslai:

  • Skatinti atsinaujinančios energijos ir energijos vartojimo efektyvumo technologijų, svarbių žemės ūkio sektoriui, diegimą;
  • Stiprinti gebėjimus gerinti nualintos drėkinamos žemės kokybę ir didinti vandens išsaugojimą projekto teritorijoje.

Pirmuoju etapu buvo siekiama skatinti atsinaujinančios energijos technologijas: vykdant informacijos sklaidą, tiekiant produktus, rengiant mokymus kaip demonstracines priemones tam tikruose rajonuose ir teikiant paramą atsinaujinančių technologijų projektams įgyvendinti. Antrasis etapas – skatinti technologijas ir taikyti praktiką mažinti drėkinamos žemės degradavimą. Buvo siekiama įdiegti nebrangias, nedidelės rizikos vandens ir žemės tvarkymo technologijas ir valdymo metodus kontroliuoti ir sustabdyti dirvožemio degradaciją (taikant lašelinį drėkinimą, druskingumo mažinimą skurdžioje dirvoje, pakartotinį vandens panaudojimą, dirvožemio kokybės gerinimą, požeminio vandens gavybą, alternatyvių kultūrų auginimą). Trečiasis etapas – konsultavimas ir projekto valdymas.

Išsamiau apie projektą: http://projects.worldbank.org/P127486/sustainable-agriculture-climate-change-mitigation-project-gef?lang=en&tab=overview