Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

2019-06-20
Vilnius, Lietuva

Valstybės institucijos, atsakingos už žemės gelmes ir geologiją Lietuvoje, portalas. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsakinga už dalyvavimą formuojant valstybės politiką žemės gelmių srityje, laikantis darnios plėtros principų, ir jos įgyvendinimą, taip pat už racionalaus žemės gelmių išteklių Lietuvos Respublikoje, jos teritorinėje jūroje, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje naudojimo, tyrimo ir apsaugos užtikrinimą, nacionalinės geologinės informacijos sistemos kaupimą, saugojimą ir valdymą bei geologinės aplinkos kokybės saugojimą, stebėjimą ir jos pokyčių prognozavimą.

Šaltinis: https://www.lgt.lt/