Šiaurės Airijos portalas (Climate Northeren Ireland)

2020-03-27
Airijos

Įvairius sektorius apimančio tinklo, skirto didinti supratimą apie klimato kaitos poveikį ir riziką Šiaurės Airijoje ir skatinti prisitaikymo veiksmus, portalas. Jame pateikiama informacija apie klimato kaitą Šiaurės Airijoje, su klimato kaita susijusių tyrimų skirtinguose sektoriuose pavyzdžiai, aktualios naujienos, susijusios su klimato kaita.

Šaltinis: https://www.climatenorthernireland.org.uk/