Lenkijos portalas (KLIMADA)

2020-03-27
Lenkija

Pagrindinių prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių Lenkijoje informacinis portalas. Jame pateikiama bendroji informacija apie klimato kaitą Lenkijoje ir prisitaikymą prie klimato kaitos, prisitaikymo prie klimato kaitos strategija ir pagal ją parengta susisteminta ir lengvai skaitytojui suprantama mokomoji medžiaga.

Šaltinis: http://klimada.mos.gov.pl/en/