Austrijos portalas (Klima | Wandel | Anpassung)

2020-03-27
Australija

Pateikiama bendra informacija apie klimato kaitą Austrijoje, Austrijos prisitaikymo prie klimato kaitos strategija, klimato duomenų bazė, aprašoma mokslinių tyrimų prisitaikymo prie klimato kaitos tema aplinka: programos, projektai, Austrijos klimato kaitos centro veikla.

Šaltinis: http://www.klimawandelanpassung.at/ms/klimawandelanpassung/en/