Pasaulinė meteorologijos organizacija (World Meteorological Organization, WMO)

2020-03-27
Ženeva, Šveicarija

Organizacija padeda stebėti pasaulio klimatą visuotiniu mastu, kad būtų galima remtis patikima informacija priimant sprendimus dėl prisitaikymo prie klimato kaitos ir valdant klimato nepastovumo ir kraštutinumų rizikas. Pateikiamos metinės ataskaitos apie visuotinio klimato būklę, naujausia informacija apie „El Niño“ ir „La Niña“ reiškinius, regioninės klimato kaitos prognozės.

Šaltinis: http://www.wmo.int/pages/themes/climate