Jungtinių Tautų miškų kirtimo ir nykimo sukeltos taršos mažinimo programa REDD+

2020-03-27
Ženeva, Šveicarija

Dėl miškų naikinimo ir miškų alinimo susidarančių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas besivystančiose šalyse (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries, REDD+) ir Jungtinių Tautų bendra dėl miškų naikinimo ir alinimo susidarančių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo besivystančiose šalyse programa (United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries, UN-REDD)

REDD+ yra JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių sukurtas mechanizmas, kuriuo prisidedama prie klimato kaitos švelninimo. Mechanizmas skatina išsivysčiusias šalis saugoti savo miškus ir siūlyti rezultatais grindžiamus mokėjimus, kurie padėtų imtis veiksmų, siekiant sumažinti arba pašalinti su miškais susijusį išmetamą ŠESD kiekį.
UN-REDD padeda šalims didinti galimybes atitikti šiems REDD+ reikalavimams. Programa remia REDD+ procesus ir skatina visų suinteresuotųjų šalių, įskaitant vietinių žmonių ir kitų nuo miškų priklausančių bendruomenių, dalyvavimą nacionaliniame ir tarptautiniame REDD+ įgyvendinime. Parama šalims partnerėms teikiama: tiesioginėmis lėšomis REDD+ programoms kurti ir įgyvendinti; teikiant papildomą paramą nacionaliniams REDD+ veiksmams; didinant techninius pajėgumus, dalijantis patirtimi, bendrais metodais, analize, priemonėmis, duomenimis, gerąja praktika. Portale pateikiamos programos pažangos ataskaitos pagal šalis, techninių pajėgumų didinimo rezultatai, nemokama el. mokymosi platforma su skirtingais kursais (pavyzdžiui, kursas, suteikiantis bazines žinias, reikalingas kurti nacionalinę ŠESD apskaitą ir įvertinti žemės ūkio sektoriaus emisijas; įvadinis mokymosi kursas apie klimato kaitą trimis kalbomis; internetiniai seminarai apie miškų naikinimą ir alinimą).

Šaltinis: http://www.un-redd.org