Amerikos mokslo pažangos asociacija (American Association For the Advancement of Science)

2019-06-21
Nyderlandai

Didžiausia pasaulyje nevyriausybinė organizacija, vienijanti mokslo bendruomenę, bei mokslinio žurnalo „Science“ leidėja. Iniciatyva „What We Know“, į kurią įsitraukę mokslininkai, ekonomistai, bendruomenės lyderiai, politikos formuotojai ir plačioji visuomenė, remiantis mokslininkų interviu, aiškinamos trys pagrindinės žinutės: akivaizdi klimato kaitos problema, jos rizika ir atsakomybė imtis veiksmų.

Šaltiniai: http://whatweknow.aaas.org/