Tarptautinis klimato ir aplinkos mokslinių tyrimų centras Norvegijoje (Centre for International Climate and Environmental Research)

2020-03-31
Norvegija

Instituto, pirmaujančio Norvegijoje tarpdisciplininiais klimato tyrimais, portalas. Pateikiamos naujos įžvalgos sprendžiant klimato problemas ir stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą šiuo klausimu. Skiriamas ypatingas dėmesys antropogeninių teršalų poveikiui klimatui, visuomenės požiūriui į klimato pokyčius, tarptautinių susitarimų rengimui ir klimato kaitos projektų finansavimui.

Šaltinis: https://www.cicero.oslo.no/en/