Žaliasis klimato fondas (Green Climate Fund)

2020-03-31
Inčonas, Pietų Korėja

Didžiausias fondas, įsteigtas pagal Bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą kaip pagrindinis finansinis mechanizmas, siekiant teikti paramą besivystančių šalių įgyvendinamiems klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos projektams. . Fondo vykdoma veikla finansuojama išsivysčiusių šalių įmokomis.

Šaltinis: https://www.greenclimate.fund/