Europos Komisijos klimato politikos generalinis direktoratas (European Commission Directorate-General for Climate Action, DG CLIMA)

2020-03-30
Briuselis, Belgija

Portale pateikiama išsami klimato politikos, teisės aktų ir veiksmų apžvalga. Visų Europos Sąjungos teisės aktų, taikomų valstybėms narėms, sąrašas kovos su klimato kaita ir ozono sluoksnio apsaugos srityje; Europos Sąjungos veiksmai klimato srityje, skiltis piliečiams, aktualios naujienos.

Šaltinis: https://ec.europa.eu/clima/index_lt