Baltijos jūros regiono šalių klimato portalas

2020-03-30
Baltijos regionas

Vieno langelio principo portalas, kuriame kaupiama Baltijos jūros regiono prisitaikymo prie klimato kaitos informacija. Pateikiama informacija apie sektoriaus pažeidžiamumą, politikos sistema, projekto partnerių (ekspertų institucijų, dalyvaujančių dalijimosi prisitaikymo prie klimato kaitos žiniomis proceso kūrime ir vystančių klimato kaitos prisitaikymo strategiją bei jos įgyvendinimo sistemą) sąrašas, projekto strategija ir veiksmų planas, leidinių apie klimato kaitos poveikį Baltijos jūrai serija „Baltaadapt Climate Info“, kuriuose apžvelgiamas poveikis kiekvienam rodikliui (pavyzdžiui, oro temperatūrai, druskingumui, biologinei įvairovei ir buveinėms, pakrančių turizmui). Portale skelbiamos regioninės klimato informacijos, poveikio vertinimo, pažeidžiamumo vertinimo ataskaitos.

Šaltinis: http://www.baltadapt.eu/