Švaraus oro perspektyvos atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslus

2020-06-08
Laksenburgas, Austrija

2018 m. tiriamajame straipsnyje teigiama, kad, tęsiant dabartinę į atmosferą išmetamų teršalų politiką pagrindiniuose sektoriuose, per ateinančius du dešimtmečius greičiausiai nebus pasiekta keleto tvarumo tikslų: dėl oro taršos galimai bus 40 proc. daugiau priešlaikinių mirčių nei šiandien, o išmetamas anglies dioksido kiekis padidės visame pasaulyje 0,4 proc. per metus. Tyrime nagrinėjama integruota politika, leidžianti pasauliui eiti link trijų tarpusavyje susijusių tikslų – pasiekti visuotinę prieigą prie energijos, riboti klimato pokyčius ir sumažinti oro taršą. Scenarijaus analizė rodo, kad šiuos tikslus kartu tikrai galima pasiekti ir netgi gauti nemažai naudos.

Šaltinis: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378018304035#sec0055