Miesto kraštovaizdžio pritaikymo klimato pokyčiams apžvalga

2020-06-08
Šefildas, Jungtinė Karalystė

Gyvenimo kokybės gerinimas, žmonių gerovė ir biologinė įvairovė – svarbūs politiniai veiksniai didmiesčiuose kuriant žaliąsias erdves. Miestų projektuotojai vis labiau sutinka su natūralistiniu sodinimo dizainu, pusiau natūraliomis pievomis ir lankomis miesto peizaže. Natūraliame sodinimo dizaine svarbų vaidmenį vaidina tiek vietinės, tiek egzotinės rūšys. 2019 m. straipsnyje pabrėžiama, kad projektuojant augalų bendrijas viešuosiuose kraštovaizdžiuose, būtina suprasti prisitaikymo prie klimato pokyčių procesą. Klimato kaita suteikia naujų galimybių, o kai kuriais atvejais įpareigoja naudoti nevietines augalų rūšis kartu su vietinėmis siekiant ne tik sumažinti klimato pokyčius, bet ir padidinti rūšių įvairovę ir estetinę pievos vertę kuriant natūralistinį sodinimo dizainą.

Šaltinis: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCCSM-10-2017-0179/full/html#sec008