Klimato kaita kelia vis didesnę riziką ekosistemoms, žmonių sveikatai ir ekonomikai Europoje

2020-06-08
Kopenhaga, Danija

2015 m. ataskaitoje apžvelgiamos klimato kaitos tendencijos ir poveikis Europai ir daroma išvada, kad siekiant padarinius sušvelninti labai svarbu parengti lankstesnes prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas, politiką ir priemones.

Šaltinis: https://www.eea.europa.eu/lt/highlights/klimato-kaita-kelia-vis-didesne