Kas prisiima atsakomybę dėl klimato pabėgėlių?

2020-06-05
Londonas, Jungtinė Karalystė

Apžvalginiame 2018 m. straipsnyje siekiama pasiūlyti metodą, kaip prisiimti atsakomybę už klimato pabėgėlius šalims, atsakingoms dėl klimato kaitos. Taip pat atsižvelgiama į istorinę praeitį, kultūrą, geopolitiką, karus, ekonominę priespaudą ir silpną valdžios sektorių, siekiant skaitytojui perteikti visa apimantį pažeidžiamumo dėl klimato pokyčių scenarijų.

Šaltinis: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCCSM-10-2016-0149/full/html