Informacijos apie prisitaikymo prie klimato kaitos Europoje ataskaita

2020-06-05
Kopenhaga, Danija

2018 m. parengta ataskaita pateikia įvertinimą, kaip iki to laiko pavyko įsisavinti didėjančias žinias apie prisitaikymą prie klimato kaitos Europoje ir kaip jomis dalijamasi žemyne.

Šaltinis: https://www.eea.europa.eu/publications/sharing-adaptation-information-across-europe