Didelių investicijų ir ypatingos svarbos infrastruktūros Europoje atsparumas klimato kaitai

2020-06-05
Briuselis, Belgija

2016 m. ES apžvalgoje teigiama, kad žala svarbiai infrastruktūrai Europoje didės dėl globalinio atšilimo, o būsimas poveikis ir prisitaikymo poreikiai bus nevienodi.

Šaltinis: https://naturalsciences.ch/service/publications/78373-resilience-of-large-investments-and-critical-infrastructures-in-europe-to-climate-change