Dešimties atvejų analizė – kaip Europa prisitaiko prie klimato kaitos

2020-06-05
Kopenhaga, Danija

2018 m. Europos aplinkos agentūros (angl. European Environment Agency) dešimties skirtingų atvejų analizė pademonstruoja priemones, kurių imamasi, siekiant didinti Europos atsparumą ekstremalioms oro sąlygoms ir reiškiniams bei užtikrinti geresnį prisitaikymą prie klimato kaitos.

Šaltinis: https://www.preventionweb.net/publications/view/60300