Aplinka, klimato kaita ir tarptautiniai santykiai

2020-06-05
Laksenburgas, Austrija

Nekyla abejonių, kad klimato kaita ir aplinkos klausimai yra svarbūs tarptautiniams santykiams. Diskusijos dėl klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo, strategijos ir mechanizmai plėtojami tarptautiniu lygiu, visgi dėl klimato pokyčių komplekiškumo tai tampa nelengvu iššūkiu tarptautinio valdymo kontekste. 2016 m. knygoje išsamiai aprašomos dabartinės studijų tendencijos, nagrinėjami svarbiausi aplinkosaugos, kaip tarptautinio valdymo klausimo, įvertinimo būdai ir pateikiamos galimos perspektyvos.

Šaltinis: https://www.e-ir.info/publication/environment-climate-change-and-international-relations/