Galimas klimato kaitos poveikis maistinėms medžiagoms Lietuvos upėse

2020-06-05
Vilnius, Kaunas, Lietuva

Išanalizavus galimą klimato kaitos poveikį keturiuose dideliuose Lietuvos upių baseinuose maistinių medžiagų apkrovoms tolimoje ateityje (2081–2100 m.) ir netrukus (2016–2035 m.), 2018 m. parengtoje ataskaitoje prieita išvados, kad daugumoje tirtų upių, atsižvelgiant į prognozuojamą klimato kaitą, maistinių medžiagų mažėja.

Šaltinis: https://www.researchgate.net/publication/329415325_Potential_impact_of_climate_change_on_nutrient_loads_in_Lithuanian_rivers