Klimato kaitos diskursas Lietuvoje: reikšmių konstravimas dienraščiuose

2020-06-04
Vilnius, Lietuva

2009 m. straipsnyje siekiama išanalizuoti, kokias su klimato kaita susijusias reikšmes konstruoja populiariausieji Lietuvos dienraščiai, dešifruoti dienraščiuose pateikiamą klimato kaitos vaizdinį. Išvadose teigiama, kad klimato kaita juose įvardijama kaip realus reiškinys, dėl kurios svarbos ir pavojaus vieningai sutaria pasaulio mokslininkai. Tuo pačiu ji nutolinama pabrėžiant globalų mastą ir akcentuojant, kad pirmiausia sprendimai reikalingi supranacionalinių organizacijų ar valstybių susivienijimų lygmeniu.

Šaltinis: http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2009/4/5673