Kovoje su klimato kaita anglies dioksido apmokestinimas vis dar nepakankamas

2020-06-05
Paryžius, Prancūzija

EBPO leidžiamo žurnalo 2018 m. straipsnis, kuriame teigiama, jog siekiant įgyvendinti Paryžiaus klimato kaitos susitarimo tikslus pažanga sumažinti išmetamą ŠESD kiekį nepakankama, nes anglies dioksidas apmokestinamas per menkai.

Šaltinis: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/carbon-prices-are-still-far-too-low-to-prevent-climate-change_c7775f93-en