Ekonominės klimato kaitos išlaidos Europoje

2020-06-05
Berlynas, Vokietija

2018 m. parengta bendro klimato kaitos išlaidų įvertinimo (angl. COACCH) projekto ataskaita pateikia informaciją apie klimato pokyčių nulemtas ekonomines išlaidas, identifikuoja galimas tyrimų sritis ateičiai.

Šaltinis: https://www.ecologic.eu/15759