Bioenergijos būvio ciklo įvertinimas ir valdymas gaminant energiją

2020-06-05
Džeda, Saudo Arabija

2017 m. paskelbtame moksliniame straipsnyje aptariami kiekybinio tyrimo rezultatai ir analizuojama bioenergijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių. Energija būtina ekonominiam augimui, nes yra suvokiama kaip gyvenimo kokybės atspindys. Mažai išsivysčiusiose šalyse pagrindinė naudojama bioenergija – apie 38 proc. suvartojamos energijos, kuri išgaunama iš biomasės. Dėl energijos gamybos sąnaudų šioms šalims ieškoma alternatyvių bioenergijos šaltinių. Jei bioenergetikos projektai būtų ekonomiškai perspektyvūs ir gerai suplanuoti bendradarbiaujant vietiniams, bioenergijos gamyba iš vietinių išteklių reikštų ekonominį ir socialinį pagerėjimą besivystančiose šalyse.

Šaltinis: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0144598717725871