Aplinkos politikos priemonių taikymas įgyvendinant tvarios energijos vystymą: klimato kaitos švelninimas

2020-06-04
Kaunas, Lietuva

2012 m. straipsniu siekiama ištirti aplinkos apsaugos politikos priemonių taikymą įgyvendinant tvarią energetikos plėtrą. Straipsnyje analizuojami aplinkos politikos metodai, akcentuojant ekologinę mokesčių reformą ir ekologinės apskaitos diegimo poreikį. Taip pat tiriami darnaus vystymosi ir klimato kaitos santykiai. Ekologinės mokesčių reformos esmė yra ekologinio mokesčio padidinimas, tuo pačiu sumažinant darbo jėgos apmokestinimą ir kartu nedidinant bendros mokesčių naštos. Klimato kaitos švelninimo priemones ar jų derinius galima pasirinkti naudojant energetinio optimizavimo modelius.

Šaltinis: https://virtualibiblioteka.vu.lt/permalink/f/gi1gc3/LIT01LITLI000045072