2-as ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS darbo grupės susitikimas 10 val.

Lietuva, nuotolinis susitikimas Rodyti žemėlapyje

Sausio 20 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija organizuoja susitikimą ir kviečia ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS darbo grupės narius.

Tema: ŠESD apskaita žemės ūkyje, miškininkystėje bei ŠESD apskaita ūkiuose.

Kviečiame diskusiją stebėti Aplinkos ministerijos YouTube paskyroje:


Dekarbonizacijos darbo grupės - tai Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (NEKSVP) atnaujinimo dalis.  Darbo grupių tikslas - sudaryti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį mažinančių priemonių sąrašus, kurie bus įtraukti į atnaujintą NEKSVP. NEKSVP atnaujinimas yra svarbi dalis tarptautinių klimato kaitos tikslų, numatytų 2015 m. Paryžiaus susitarime bei ES klimato kaitos ir energetikos politikos klimato kaitos švelninimo (ŠESD mažinimo) tikslų ir uždavinių iki 2030 m. įgyvendinimui.