Tęsiamos diskusijos, kaip sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas

Žemės ūkio ir miškininkystės darbo grupė tęsia diskusijas su suinteresuotomis šalimis dėl atnaujinamo Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (NEKSVP).

Susitikimo metu pristatytas preliminarus žemės ūkio ir miškininkystės sektoriaus priemonių sąrašas bei konsultantų ir institucijų ekspertų atlikta efektyvumo ir potencialo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas iki 2030 m. analizė.

Priemonių vertinimas parodė, kad tiek žemės ūkio, tiek žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuose preliminarus ŠESD sumažinimo potencialas yra reikšmingas, tad sėkmingas priemonių įgyvendinimas leistų pasiekti numatytus tikslus. 

Didžioji dalis socialinių partnerių pateiktų pasiūlymų dėl priemonių buvo priimta.

Informaciją apie pateiktus pasiūlymus bei sudarytus kiekvienos darbo grupės priemonių sąrašus galima rasti čia. 

Nurodytos finansavimo apimtys yra preliminarios, o toms priemonėms, kurias planuojama įgyvendinti, tačiau šiuo metu joms nenumatytos lėšos, finansavimo bus ieškoma.

Pristatytas priemonių sąrašas nėra galutinis. Darbo grupės nariai ir kitos suinteresuotos šalys yra kviečiami detaliau susipažinti su pateiktu preliminariu priemonių sąrašu ir jam pateikti savo pastabas el. paštu misijanulis@am.lt iki rugsėjo 19 d.  

Daugiausia diskusijų sukėlė miškininkystės teminės srities priemonės, papildomai joms aptarti  bus organizuojamas atskiras susitikimas. 

Susitikimo vaizdo įrašą galima peržiūrėti Aplinkos ministerijos YouTube paskyroje.