Registruoti bus galima jūroje esančias vėjo jėgaines, naftos platformas ir kitus statinius

Registruoti bus galima jūroje esančias vėjo jėgaines, naftos platformas ir kitus statinius

Jūrinėje Lietuvos teritorijoje nuo šiol bus galima registruoti nekilnojamuosius daiktus – šiam Žemės ūkio ministerijos projektui šiandien pritarė Vyriausybė.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ įgyvendinamos nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojusios Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nuostatos, kuriose numatyta teisinė galimybė registruoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos jūrinėje teritorijoje.

Sukūrus Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje naują grafinį sluoksnį, kurį sudarytų jūrinės teritorijos ribos, atsiras galimybė jame registruoti vėjo jėgaines, naftos platformas ir kitus statinius, pastatytus Lietuvai priklausančioje Baltijos jūros dalyje.