Naujos vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijos

Naujos vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijos

Aplinkos ministerija kviečia visuomenę susipažinti su vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų projektu ir teikti pastabas bei pasiūlymus el. paštu rasa.griskeviciene@am.lt iki kovo 1 d.

 

Naujomis rekomendacijomis siekiama gerinti vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimo (PAV) teisinį reglamentavimą – kad procedūros vyktų sklandžiai. Taip pat siekiama, kad išsamiai būtų įvertinti visi aplinkosauginiai aspektai: vėjo jėgainių poveikis gyventojams, biologinei įvairovei, saugomoms teritorijoms, žemei, dirvožemiui, vandeniui, aplinkos orui, kraštovaizdžiui, nekilnojamosioms kultūros vertybėms, tarpvalstybinis poveikis, saugumo aspektas ir eksploatavimo nutraukimo pasekmės.

 

Aplinkos ministerija nuolat gauna skundų ir iš gyventojų, kurie skundžiasi dėl intensyvios, neigiamą poveikį darančios vėjo elektrinių plėtros, ir vystytojų bei investuotojų, nes, jų manymu, nepakanka PAV procedūrų taikymo kriterijų, neišsami jų atlikimo metodika.

 

2020 metais buvo organizuotos diskusijos, nuotoliniai susitikimai su suinteresuotomis institucijomis, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų atstovais probleminiams, aktualiausiems vėjo elektrinių vystymo poveikio vertinimo klausimams išsiaiškinti.