Klimato kaita: mokomės gyventi kitaip | 3 dalis

Ar žinojote, kad 2050 m. su didžiausia rizika dėl klimato kaitos susidurs Klaipėdos miesto, Vilniaus miesto, Kauno miesto, Neringos ir Klaipėdos rajono savivaldybės. O 2100 m. ši problema bus aktualiausia Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto ir Vilniaus miesto savivaldybėms? 

Rizika – tai neigiamų pasekmių tikimybė žmonėms ar ekologinėms sistemoms, o jos lygmuo priklauso nuo trijų elementų: tikimybės, poveikio rizikos ir pažeidžiamumo. 

Rizikos vertinimui pasirinkti šie šeši sektoriai: visuomenės sveikata; žemės ūkis; biologinė įvairovė, ekosistemų paslaugos ir miškininkystė, vandens ištekliai ir pakrantės zona; ekstremalios situacijos; energetika; infrastruktūra.  

Pavyzdžiui, tikėtina, jog viena teritorija bus paveikiama dažnų potvynių (aukšta potvynių tikimybė). Tačiau joje nėra nuolatinių gyvenviečių, infrastruktūros ir ekonomiškai vertingų žemės plotų (žema arba nesama poveikio rizika), todėl potvynių sukeltų mirčių rizikos lygis šioje teritorijoje yra žemas.  

Kita teritorija yra tankiai apgyvendinta, joje yra daug mažaaukščių gyvenamųjų namų (aukšta poveikio rizika) ir tikėtina, kad ją paveiks dažni potvyniai (aukšta potvynių tikimybė). Mirčių dėl potvynių rizikos lygis šioje vietovėje didelis, kadangi šios bendruomenės jautrumas potvyniams yra aukštas.  

Investuodamas į prisitaikymą dėl klimato kaitos dabar, pasaulis išvengs didesnių investicijų ateityje, nes galima prisitaikymo veiklos nauda ilguoju laikotarpiu nusveria jos išlaidas. 

Išsamiau susipažinti Lietuvos klimato kaitos prognozėmis ir scenarijais galima vaizdo įraše.


Informacija parengta įgyvendinant projektą „ClimAdapt-LT“, skirtą sustiprinti visuomenės ir regionų prisitaikymo prie klimato kaitos gebėjimus. Projektas finansuojamas iš 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos priemonės LT05-4-AM-TF „Sustiprėjęs savivaldybių planavimas prisitaikyti prie klimato kaitos pokyčių“.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus: https://klimatokaita.lt/prisitaikymas-prie-pokyciu/projektas-climadapt-lt/