MOKOMOSIS GIDAS

PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS –NEIŠVENGIAMA GYVENIMO DALIS

Klimato kaita yra įsibėgėjusi, todėl net sumažinus atmosferos taršą, dalis klimato pokyčių – neišvengiami, prie jų reikės prisitaikyti. Suplanuotos prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės padės sutaupyti lėšų, išvengti nelaimių ateityje. Lietuvoje prie jautriausių klimato kaitai priskiriami sektoriai: sveikatos apsauga, žemės ūkis, miškininkystė, turizmas, energetika, transportas; prie vidutiniškai jautrių priskirtini: žuvininkystės ir pramonės sektoriai.

Mūsų šalyje labiausiai pažeidžiamas – Baltijos jūros regionas, kuris dėl sausumos grimzdimo ir jūros lygio kilimo XXI a. patirs didžiausius pokyčius. Pagal pesimistines prognozes Baltijos jūros vandens lygis gali pakilti net iki 0,5–1,0 m. (pietinėje jūros dalyje). Būdų, kaip prie to prisitaikyti yra įvairių: pavojingų reiškinių perspėjimo sistemos, krantotvarkos darbai (pakrančių kopų gamtosaugos planas), pakrančių apsaugos priemonių įgyvendinimas, galimai užliejamų teritorijų apsauga, visuomenės informavimas ir švietimas. Sužinokite, kaip pasaulio šalys prisitaiko prie klimato kaitos ir kas nutiktų, jeigu į tai jos numotų ranka.