MOKOMOSIS GIDAS

KLIMATO KAITA –
KAIP JI KEIČIA PASAULĮ?

Globali klimato kaita sparčiai keičia mūsų aplinką ir nusistovėjusius gamtos procesus. Žmonės vis dažniau susidurs su geriamo vandens ir maisto stygiumi, naujomis ligomis, stichinėmis nelaimėmis, bus priversti migruoti dėl užlietų gyvenamųjų teritorijų į saugesnius regionus. Kaip kintantis klimatas keičia mūsų pasaulį, kokių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį mažinančių sprendimų galime imtis kiekvienas iš mūsų? Kaip mes galime prisitaikyti prie klimato pokyčių, sužinosite šiame mokomajame gide.