MOKOMOSIS GIDAS

KAIP KELIAUTI
NEKENKIANT APLINKAI?

Remiantis, Nacionaline išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio apskaita Lietuvoje daugiausia ŠESD išmeta energetikos sektorius, kurio pagrindinis teršalų šaltinis – transportas.

Jei lėktuvu skrendate iš Londono į Niujorką, šia savo kelione sukuriate 1,2 tonos CO2, nors mokslininkai rekomenduoja kovojant su klimato kaita šios asmeninės ribos neviršyti per visus metus. Kokią transporto rūšį rinktis ir kokius sprendimus priimti keliaujant, siekiant sumažinti poveikį klimato kaitai? Išsamiau skaitykite mokomajame gide.