Ar sutinkate, kad klimato kaitą spartina žmonių ūkinė veikla?

Ar sutinkate, kad klimato kaitą spartina žmonių ūkinė veikla?

Apklausos kategorija 1
1 žingsnis
*
*
*