Ar sutinkate, kad klimato kaitą spartina žmonių ūkinė veikla?

Ar sutinkate, kad klimato kaitą spartina žmonių ūkinė veikla?

Apklausos kategorija 1

Ši apklausa pasibaigė 2022-06-10.