Pirmasis ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS darbo grupės susitikimas 9 val.

Lietuva, nuotolinis susitikimas Rodyti žemėlapyje

Gruodžio 9 d. 9 val. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija organizuoja susitikimą ir kviečia ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS darbo grupės narius.

Šio susitikimo tikslas - pakalbėti apie esamą situaciją sektoriuje, strategines kryptis bei galimas priemones šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) mažinimui.

Kviečiame diskusiją stebėti Aplinkos ministerijos YouTube kanale:


Dekarbonizacijos darbo grupės - tai Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (NEKSP) atnaujinimo dalis.  Darbo grupių tikslas - sudaryti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį mažinančių priemonių sąrašus, kurie bus įtraukti į atnaujintą NEKSP. NEKSP atnaujinimas yra svarbi dalis tarptautinių klimato kaitos tikslų, numatytų 2015 m. Paryžiaus susitarime bei ES klimato kaitos ir energetikos politikos klimato kaitos švelninimo (ŠESD mažinimo) tikslų ir uždavinių iki 2030 m. įgyvendinimui.