2-as ENERGETIKOS (ĮSKAITANT PASTATUS) darbo grupės susitikimas 10 val.

Lietuva, nuotolinis susitikimas Rodyti žemėlapyje

Vasario 1 d. 10 val. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija organizuoja susitikimą ir kviečia ENERGETIKOS (ĮSKAITANT PASTATUS) darbo grupės narius.

Šio susitikimo metu bus pristatoma esamų, ŠESD mažinimui skirtų priemonių, analizė.

Susitikimo įrašas - Aplinkos ministerijos YouTube kanale lietuvių kalba:

Įrašas anglų kalba:


Dekarbonizacijos darbo grupės - tai Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (NEKSP) atnaujinimo dalis.  Darbo grupių tikslas - sudaryti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį mažinančių priemonių sąrašus, kurie bus įtraukti į atnaujintą NEKSP. NEKSP atnaujinimas yra svarbi dalis tarptautinių klimato kaitos tikslų, numatytų 2015 m. Paryžiaus susitarime bei ES klimato kaitos ir energetikos politikos klimato kaitos švelninimo (ŠESD mažinimo) tikslų ir uždavinių iki 2030 m. įgyvendinimui.