Pateikti pasiūlymai

Dekarbonizacija
Lietuva

Dekarbonizacijos darbo grupės - tai Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (NEKSVP) atnaujinimo dalis.  Darbo grupių tikslas - sudaryti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį mažinančių priemonių sąrašus, kurie bus įtraukti į atnaujintą NEKSVP. Tai svarbi dalis tarptautinių klimato kaitos tikslų, numatytų 2015 m. Paryžiaus susitarime bei ES klimato kaitos ir energetikos politikos klimato kaitos švelninimo (ŠESD mažinimo) tikslų ir uždavinių iki 2030 m. įgyvendinimui.

Verslo, mokslo, nevyriausybinių organizacijų atstovai bei suinteresuota visuomenė iki 2022 m. balandžio 22 d. teikė pasiūlymus galimoms dekarbonizacijos priemonėms, jos aptartos dekarbonizacijos darbo grupių susitikimų metu. Visas pasiūlytas priemones galite peržiūrėti čia: