Pateikti pasiūlymai ir galimos priemonės

Dekarbonizacija
Lietuva

Dekarbonizacijos darbo grupės - tai Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (NEKSVP) atnaujinimo dalis.  Darbo grupių tikslas - sudaryti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį mažinančių priemonių sąrašus, kurie bus įtraukti į atnaujintą NEKSVP. Tai svarbi dalis tarptautinių klimato kaitos tikslų, numatytų 2015 m. Paryžiaus susitarime bei ES klimato kaitos ir energetikos politikos klimato kaitos švelninimo (ŠESD mažinimo) tikslų ir uždavinių iki 2030 m. įgyvendinimui.

Verslo, mokslo, nevyriausybinių organizacijų atstovai bei suinteresuota visuomenė iki 2022 m. balandžio 22 d. teikė pasiūlymus galimoms dekarbonizacijos priemonėms, jos aptartos dekarbonizacijos darbo grupių susitikimų metu.

Iš gautų pasiūlymų sudaryti preliminarūs priemonių sąrašai:
1. Žemės ūkio ir miškininkystės sektoriaus preliminarios priemonės ir pristatymas (2022-09-08)
2. Atliekų ir žiedinės ekonomikos sektoriaus preliminarios priemonės ir pristatymas (2022-09-16)
3. Pramonės sektoriaus preliminarios priemonės ir pristatymas (2022-10-18)
4. Transporto sektoriaus preliminarių priemonių pristatymas (2022-10-20)

 


Visas pasiūlytas priemones galite peržiūrėti čia: